P’s House – Ngôi nhà 3 tầng hiện đại và tối giản.

Thông tin công trình
P’s House – Ngôi nhà 3 tầng hiện đại và tối giản.